AMBULANCIAAmbulancia - Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - Poliklinika Terasa

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - Poliklinika Terasa

Všeobecná ambulancia pre deti poskytuje služby deťom od narodenia až do dovŕšenia oemnásteho roku. Je to ambulancia prvého kontaktu, zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, organizuje ďalšiu starostlivosť v špecializovaných ambulanciách a nemocnici.