Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Miniinvazívne chirurgické zákroky na medzistavcových platničkách

Miniinvazívne chirurgické zákroky na medzistavcových platničkách

Niečo o miniinvazívnych zákrokoch na platničkách

Miniinvazívne chirurgické zákroky sú určené k liečbe bolesti, vychádzajúcej z patologicky zmenenej medzistavcovej platničky. Tieto zákroky na medzistavcových platničkách pomáhajú liečiť komplikované bolesti chrbta s vyžarovaním do končatín, kde častou príčinou bolesti je napr. pooperačná fibróza v epidurálnom priestore, ktorá spôsobuje iritáciu nervových koreňov, a tým často neznesiteľné bolesti, ktoré veľmi zle reagujú na terapiu. Miniinvazívne zákroky sa vykonávajú v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti, čo znamená, že pacient po zákroku a krátkodobom pobyte na pooperačnom lôžku ide v deň zákroku domov. V súčasnom období vykonávame tieto zákroky troma metódami. Prvá metóda je endoskopická discektómia, jedná sa o miniinvazívnu operáciu niektorých typov hernie disku. Robí sa cez jediný, malý pracovný kanál, hrubý asi 1 cm. Táto technika oproti otvorenej operácii poskytuje rýchlejšie zotavenie po operácii, nižšie krvné straty a skorší návrat do normálneho života. Druha metóda je endoskopicky asistovaná radiofrekvenčná alebo laserová ablácia v epidurálnom priestore. Tretia metóda je systémom Disc-FX, ktorá v sebe kombinuje mechanickú dekompresiu platničky s rádiofrekvenčnou moduláciou jadra platničky a rádiofrekvenčnou denerváciou posteriórneho anulu platničky.
Ďalšie informácie o miniinvazívnych zákrokoch

e - konzultácia

Operatér

MUDr. Robert Rapčan, FIPP
Dr. Krysztof Miroslaw Lokas
MUDr. Juraj Mláka
 

Zdravotná sestra

Dagmar Špaková
 

Odborné konzultácie

Podrobnejšie informácie o zdravotných indikáciách na miniinvazívny chirurgický zákrok v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti je možné získať na našej algeziologickej ambulancii, kde sa dá termín diagnostického vyšetrenia a odbornej konzultácie dohodnúť telefonicky alebo osobne. 

Termín

Presný dátum a čas plánovaného miniinvazívneho chirurgického zákroku sa dohodne osobne pri odbornej konzultácii na našej špecializovanej ambulancii algeziológie. Po dohode je možné zákrok realizovať aj v čase mimo pracovných dní.

Kontakt

0911 708 897 - ambulancia
055/2851 770 - recepcia

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov, aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.