Pohotovostná službaAmbulancia - Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých

Niečo o pohotovostnej službe

Poskytuje služby dospelým pacientom mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) do 22,00 hod. Rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si však nevyžaduje služby rýchlej zdravotníckej služby prípadne hospitalizáciu v rozsahu činnosti všeobecného lekára.
Ďalšie informácie o pohotovostnej službe

Odborný garant - lekár

Službukonajúci lekár podľa rozpisu služieb organizátora pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Zdravotná sestra

Službukonajúca sestra podľa rozpisu služieb organizátora

Ordinačné hodiny

 Vyšetrenia
počas dňa
Pondelok16:00 - 22:00
Utorok16:00 - 22:00
Streda16:00 - 22:00
Štvrtok16:00 - 22:00
Piatok16:00 - 22:00
Sobota07:00 - 22:00
Nedeľa07:00 - 22:00
Sviatok07:00 - 22:00

Technická prestávka v sobotu, nedeľu a počas sviatkov: 14,15 - 14,45

Kontakt

055/2851710
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/2851707

Dôležité upozornenia

V zmysle § 38 a ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení každý pacient,  ktorý navštívi ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej  služby je povinný uhradiť poplatok vo výške 2,00 €.
                                              Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.