Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Pediatrická urológia

Pediatrická urológia

Niečo o chirurgii

V porovnaní s urológiou je jednodňový operačný režim pre deti neporovnateľne výhodnejší a to najmä preto, že odpadá stres zo samotného pobytu v nemocnici. Prepracovaním operačných metód tak, aby detský pacient mohol ísť bezprostredne do domácej liečby je obrovskou výhodou.
Ďalšie informácie o chirurgiii

Operatér

MUDr. Michal Bača, PhD.
MUDr. Zuzana Kurcinová

Zdravotná sestra

Silvia Stolárová
 

Odborné konzultácie

Možnosti chirurgických výkonov v rámci jednodňovej chirurgie je možné dohodnúť telefonicky, alebo osobne na pracovisku jednodňovej chirurgie. Viac informácií získate na stránke urologická ambulancia pre deti a dorast.
 

Termín

Presný dátum a čas zákroku plánovanej jednodňovej chirurgie sa dohodne osobne pri odbornej konzultácii k výkonu jednodňovej chirurgie. Po dohode je možné zákrok realizovať aj mimo pracovných dní. 

 
Kontakt

055/28 51 767
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
Operačné výkony v jednodňovej chirurgii sú spoplatňované doplatkom pacienta 30,- €.