Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Pediatrická urológia

Pediatrická urológia

V porovnaní s urológiou je jednodňový operačný režim pre deti neporovnateľne výhodnejší a to najmä preto, že odpadá stres zo samotného pobytu v nemocnici. Prepracovaním operačných metód tak, aby detský pacient mohol ísť bezprostredne do domácej liečby je obrovskou výhodou.