Často kladené otázky

Môžem sa stať pacientom polikliniky, ako?

Na to je jednoduchá odpoveď. Áno. Navštívte ambulanciu, o ktorej služby máte záujem. Kontaktovať ju môžete aj telefonicky. V prípade, že máte záujem o služby všeobecnej ambulancie (pre dospelých, pre deti a dorast) je potrebné vykonať zákonom stanovené úkony nutné pri zmene kapitácie. V takomto prípade je najlepším riešením navštíviť nás osobne.

Je možné objednať sa na čas, prípadne koľko takáto služba stojí?

Objednať sa na presný čas možné je. Väčšina ambulancií túto službu nespoplatňuje. Sú však prípady, kedy objednanie sa na presný čas je viazané na úhradu. Je potrebné otvoriť si záložku konkrétnej ambulancie, alebo pracoviska, nájsť kontakt a informovať sa o možnosti objednania sa na vyšetrenie na určitý čas. Tým istým spôsobom získate informáciu o prípadnej úhrade.

Platí sa vo vašej poliklinike ročný poplatok?

Nie, neplatí. Principiálne poskytujeme zdravotnícke služby na základe zdravotného poistenia. Momentálne nemáme pre svojich klientov žiadnu schému paušálnej zdravotnej starostlivosti. Ak v budúcnosti bude zo strany klientov prejavený záujem o paušálnu zdravotnú starostlivosť, napr. výjazdovú službu lekára, budete o zriadení takejto služby informovaní.

Koľko sa platí za operačné výkony v jednodňovej chirurgii?

Ceny operačných výkonov sú na jednotlivých odboroch rozličné. Väčšina zákrokov je buď plne, alebo vo významnej miere hradená zo zdravotného poistenia. Existujú aj výkony, ktoré poiťovňa neprepláca a v týchto prípadoch pacient hradí celý výkon sám. V celom rade prípadov existuje aj čiastočná úhrada, podiel pacienta na platbe za takýto výkon spravidla nepresahuje čiastku 30 €. Je potrebné o platobných podmienkach operačných výkonov sa informovať v predstihu na kontaktnom telefónnom čísle, ktoré je uvedené vždy na stránke daného pracoviska.

Kedy bude hotová komunikácia v okolí polikliniky?

Tento problém sa rieši už od roku 2006. Čiastočné zmeny už boli vykonané a počet parkovacích miest sa výrazne zvýšil, aj keď samotná komunikácia je vo veľmi zlom stave. V spolupráci s Mestskou časťou Košice-Západ, samotným mestom Košice, ale aj so zástupcami náboženských obcí, ktoré majú v danej lokalite svoje chrámy, pracujeme na tom, aby vonkajšie komunikácie spoločné pre všetkých vyššie spomenutých boli zrealizované v roku 2011, najneskôr do polovice roka 2012. Bohužiaľ, nezáleží len na nás, kedy sa to v skutočnosti podarí.

Potrebujem na vyšetrenie vo vašej ambulancii výmenný lístok?

Na základe teraz platnej legislatívy nie.

Môžem privolať lekára k chorému dieťaťu domov?

Bohužiaľ, v zmysle zákona o lekárskej službe prvej pomoci, výjazdová služba je dostupná len pre dospelých pacientov. Je to dané tým, že detského pacienta musí vyšetriť pediater, ktorých je v porovnaní s lekármi pre dospelých podstatne menej.

Má poliklinika zmluvy s poisťovňami?

Áno, poliklinika má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Je možné absolvovať vyšetrenie prípadne operáciu aj cez víkend?

Áno. Sú niektoré operačné zákroky, ktoré sú vykonávané počas víkendov. O takejto možnosti je potrebné informovať sa na konkrétnom kontaktnom telefónnom čísle.

Vykonávajú sa na vašej poliklinike aj komplexné preventívne vyšetrenia?

V prípade záujmu, je možné si takéto vyšetrenie dohodnúť. Spravidla je výjhodnejšie, ak je takéto vyšetrenie organizované pre väčšie skupiny záujemcov, prostredníctvom zamestnávateľa.