Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekológia a pôrodníctvo

Niečo o chirurgii

Vykonávané operačné, diagnosticko-terapeutické výkony nevyžadujú pobyt pacientky na lôžku viac ako 24 hodín (definícia MZ SR). Operačná sála je vybavená modernými operačnými prístrojmi a operačným inštrumentáriom.

Výkony

dilatácia a diagnostické výkony,
konizácia cervixu,
excízia vulvy,
operácia cýst glandulae vestibularis – Bartolínskej žľazy,
uretrálna suspenzia so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontiencie: TVT, TOT, minipásky,
hysteroskopia: diagnostická a operačná,
laparoskopia diagnostická + chromopertubácia – vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov,
laparoskopická adheziolýza – rozrušenie zrastov,
pošvové plastiky

Operatér

Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
MUDr. Tatiana Ivanovová
MUDr. Peter Suchánek, PhD.
MUDr. Rastislav Dudič, PhD.

Zdravotná sestra

PhDr. Tatiana Arvaiová

Odborné konzultácie

Možnosti chirurgických výkonov v rámci jednodňovej chirurgie je možné dohodnúť telefonicky, alebo osobne na pracovisku jednodňovej chirurgie.

Termín

Presný termín a čas zákroku plánovanej jednodňovej chirurgie sa dohodne osobne pri odbornej konzultácii k výkonu jednodňovej chirurgie. Po dohode je možné zákrok realizovať aj mimo pracovných dní.

Kontakt

055/2851767
055/2851777, 055/2851700, 055/2851707

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenia a občiansky preukaz, resp. pas.
Operačné výkony v jednodňovej chirurgii sú spoplatňované doplatkom pacienta 30,- €.