Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Urológia dospelí

Urológia dospelí

Jednodňová chirurgia v urológii umožňuje realizovať veľké množstvo operácii bez nutnosti hospitalizácie. Aj keď časť výkonov si vyžaduje krátkodobý pobyt na lôžku, väčšina výkonov je uskutočňovaná ambulantným spôsobom a pacient po zákroku odchádza do domáceho prostredia.