Pohotovostná službaAmbulancia - Lekárska služba prvej pomoci - stomatologická (zubná)

Lekárska služba prvej pomoci - stomatologická (zubná)

Táto pohotovosť poskytuje stomatologické ošetrenie urgentných prípadov, v dobe mimopracovných hodín stomatológov, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok). Zabezpečuje nevyhnutné výkony spojené so sanáciou chorého chrupu, ktoré si ešte nevyžaduje hospitalizáciu.