AMBULANCIAAmbulancia - Gynekologická ambulancia a poradňa

Gynekologická ambulancia a poradňa

Gynekologická ambulancia je ambulanciou prvého kontaktu pracuje na princípe zmluvného vzťahu s pacientom. Zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu  gynekologických ochorení. Organizuje následnú špecializovanú starostlivosť v rámci gynekológie.