AMBULANCIAAmbulancia - Algeziológia

Algeziológia

Pre pacientov s chronickou bolesťou je niekedy ťažké sa vo všetkom zorientovať. Vaša bolesť môže byť spôsobená množstvom príčin a našou prioritou je nielen nájsť jej zdroj, ale tiež pomôcť vám od nej intervenčnými zákrokmi a poskytnúť vám úľavu.

Pre presné určenie lokalizácie bolesti vám urobíme postupne niektoré diagnostické zákroky, vďaka ktorým zistíme pravú príčinu vašej bolesti. Jednotlivé výkony trvajú asi 15 minút. Medzi základné  diagnostické zákroky patria:

Blokáda mediálnych ramienok

Mediálne ramienka sú malé nervy, ktoré nám umožňujú cítiť bolesť z drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie stavcov chrbtice – facetových kĺbov. My tieto nervy zablokujeme vpichnutím znecitlivejúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti na dlhší čas.

Video blokáda mediálnych ramienok kliknite tu

Blokáda nervových koreňov

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti. Účinná látka zároveň pôsobí proti zápalu nervu, čo môže viesť k zníženiu alebo aj úplnému odstráneniu bolesti.

Video blokáda nervových koreňov kliknite tu

Provokačná diskografia

Tento výkon sa robí v prípade podozrenia, že bolesť spôsobuje poškodená platnička. K jej okraju zavedieme vodiacu ihlu a pomocou striekačky do platničky vstrekneme pod tlakom kontrastnú látku, a to nám umožní zobraziť jej štruktúru. Zároveň to u pacienta vyvolá bolesť, vďaka čomu je potom schopný potvrdiť či vyvrátiť, že to je práve ten druh bolesti, ktorý ho dlhodobo trápi.

Video provokačná diskografia kliknite tu

Hneď ako zistíme príčinu vašej bolesti, odporučíme vám ďalší postup. Dokonca i niektoré diagnostické výkony môžu uľaviť od bolesti na dlhšie obdobie. Mnohokrát je však potrebné pristúpiť k trvalejšiemu riešeniu v podobe terapeutických zákrokov. Tie najbežnejšie sú:

Rádiofrekvenčná termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42-45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

 

Výkon s použitím Raczovho katétra

Pod navigáciou RTG C ramena sa pacientovi zavedie špeciálna vodiaca ihla cez otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis), cez prirodzený otvor z ktorého vychádza nervový koreň (intervertebrálny foramen) alebo pomedzi stavce do epidurálneho priestoru. Cez ihlu sa potom zavádza mäkký navigovateľný katéter s pohyblivou špičkou. Katéter sa dokáže veľmi cielene dostať k miestu predpokladaného postihnutia, napríklad k zapálenému miešnemu nervu. Využíva sa na podávanie liečby, rozrušovanie ľahších zrastov a diagnostiku priechodnosti miešneho kanála.

Počas vyššie uvedených zákrokov pacient leží podľa postihnutej oblasti na bruchu alebo chrbte na špeciálnom zákrokovom stole. Pred samotný výkonom aplikujeme lokálne anestetikum na znecitlivenie kože a tkanív v plánovanej oblasti výkonu. Všetky zákroky prebiehajú pod kontrolou röntgenu (RTG C ramena), UZ alebo USG na pracovisku, ktoré spĺňa komplexný štandard pracoviska s ionizačným žiarením.

Personál, ktorý vykonáva uvedené intervenčné výkony má odborné zručnosti a je komplexne certifikovane vyškolený v RTG a USG navigovaných miniinvazívnych technikách na chrbtici a v RF denervačných technikách.