Zmena objednávania na odborné ambulancie

Objednávanie na všetky odborné vyšetrenia sa uskutočňuje od 1.11.2015 prostredníctvom recepcie na telefónnom čísle 055/ 2851 770.
Objednanie pacientov v pondelok až piatok v čase od 07:00 do 15:00 hod.