Vyšetrenie "C reaktívneho proteínu - CRP"

 

Ambulancie pre deti a dorast a ambulancie lekárskej služby prvej pomoci sú vybavené  prístrojom pre rýchle stanovenie "C reaktívneho proteínu - CRP". Pomocou tohto prístroja možno z malého množstva krvi v priebehu niekoľkých minút priamo v ambulancii stanoviť, či ide o bakteriálneho alebo vírusového pôvodcu infekcie.

Vyšetrenie je bezplatné :

  1. v rámci LSPP pre deti a dorast a dospelých pre zdravotnú poisťovňu UNION
  2. v rámci ambulancie praktického lekára pre deti a dorast  a ambulancie praktického lekára pre dospelých.

Okrem vyššie uvedeného je vyšetrenie CRP spoplatnené v sume 4,- €.