Všeobecná chirurgia

Veľké množstvo chirurgických výkonov je možné realizovať formou ambulantnej, alebo jednodňovej chirurgie. Podobne ako v iných odboroch je najäčšou výhodou skrátenie času liečby bez potreby hospitalizácie.
Venujeme sa nasledujúcim oblastiam:

  • extirpácie všetkých druhov pigmentových nevov, fibromov, atheromov, lipomov, lymphatických uzlín, starých jaziev
  • operácie inguinálných a scrotálných hernií v lokálnej anestéze alebo v celkovej anestéze
  • operácie haemorhoidalných uzlov v celkovej anestéze
  • operácie fissuru ani v celkovej anestéze
  • operácie fistula ani v celkovej anestéze