VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI - MUDr. Eva Adamcová

žení rodičia a milé detičky,

            s potešením si Vás dovoľujem informovať, že od 1. februára 2018  budem novou všeobecnou detskou lekárkou, ktorá sa bude starať o prevenciu a zdravie Vašich detičiek v ambulancii pre deti na Poliklinike Terasa.  

  Všeobecná ambulancia pre deti sa nachádza v moderných priestoroch Polikliniky Terasa, vo veľmi príjemnom klimatizovanom prostredí. Pre všetky detičky poskytujeme bezplatné vyšetrenie CRP (C-reaktívny proteín), ktoré v priebehu niekoľkých minút umožní odlíšiť baktériovú infekciu od vírusovej, čím sa znižuje potreba preskripcie antibiotík.

  S lekárskou starostlivosťou o deti mám bohaté viac ako 10 ročné skúsenosti. Počas tohto obdobia som pôsobila na Klinike detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, a to na Oddelení dojčiat a batoliat, detí od 3 do 19 rokov, pediatrickej JIS a na Oddelení detskej neurológie. Vďaka týmto skúsenostiam mám rozvinutú úzku spoluprácu s poprednými špecialistami v oblasti pediatrie v Košiciach. S cieľom vykonávať zdravotnú starostlivosťčo najkvalitnejšie priebežne sledujem domácu i zahraničnú odbornú literatúru a zúčastňujem sa odborných seminárov a konferencií.

  Svoju prácu považujem za poslanie, vykonávam ju s láskou a svedomito. Zakladám si na láskavom a ľudskom prístupe k detským klientom a rovnako aj k ich rodičom. Ako dvojnásobná mamka viem, že zdravie našich ratolestí je pre nás rodičov to najdôležitejšie. Preto Vaša spokojnosťa dôvera sú pre mňa najväčšou odmenou.

          S  pozdravom,

                                                           MUDr. Eva Adamcová, v.r.