Stanovenie rizika ochorením kardiovaskulárneho systému

Unikátne vyšetrenie stavu ciev a celého kardiovaskulárneho aparátu a stanovenie rizika jeho ochorenia pomocou patentovaného prístroja za pomoci merania tlaku na oboch končatinách a následným počítačovým spracovaním dát realizujeme na našej ambulancii internej medicíny od januára  2011. Na vyšetrenie sa môžete objednať na internej ambulancii. Vyšetrenie je hradené pacientom vo výške 30 €.