POHOTOVOSTI V KOŠICIACH - SLOBODNÁ VOĽBA VÝBERU

POHOTOVOSTI V KOŠICIACH - SLOBODNÁ VOĽBA VÝBERU

Nakoľko v posledných dňoch sa dostalo na verejnosť niekoľko nesprávnych a čiastočne zavádzajúcich informácií týkajúcich sa najmä pohotovostnej služby na Poliklinike Terasa v Košiciach, radi by sme Vám poskytli korektné informácie k tejto téme:

POHOTOVOSŤ POLIKLINIKA TERASA NEKONČÍ

Poliklinika Terasa bude poskytovať tak ako doposiaľ pohotovostné služby v jednej ambulancii pre deti a dorast, v jednej ambulancii pre dospelých a v jednej  zubnej ambulancii, a to počas pracovných dní v čase od 16:00 hod do 22:00 hod. a počas soboty, nedele a sviatku v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod., vrátane nonstop pohotovostnej lekárne, ktorá bude fungovať naďalej 24 hodín / 7 dní v týždni.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SLOBODNÝ VÝBER POHOTOVOSTI

Na Slovensku platí slobodná voľba lekára, t.j. každý má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Právo na výber poskytovateľa sa týka aj práva na slobodný výber Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktoré budú pôsobiť od 1.7.2018 pod novým názvom Ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej APS alebo pohotovosť). Tak to platilo doposiaľ a tak to bude platiť aj po 1.7.2018. Teda pacienti z Košíc nemajú žiadne obmedzenie vo výbere poskytovateľa a budú si  môcť i naďalej slobodne vybrať, či navštívia doterajšiu a dlhé roky fungujúcu pohotovosť so všetkými typmi pohotovostných ambulancií (detí a dorast, dospelý a zubná) na Toryskej 1 v Poliklinike Terasa alebo novú pohotovosť s obmedzeným počtom pohotovostných ambulancií na inom mieste v Košiciach. To isté platí aj pre všetkých turistov z celého Slovenska, EU a sveta. Slobodná voľba poskytovateľa pre obyvateľov z mesta Košice (Košice I, II, III a IV), resp. Obyvateľov z Košice-okolie znamená, že všetci obyvatelia z týchto okresov sa môžu vždy slobodne rozhodnúť, ktorú pohotovosť navštívia so svojimi zdravotnými problémami. 

ŽIADNA POHOTOVOSŤ VÁS ODMIETNUŤ NESMIE  

Určenie pevného bodu a spádového územia jednotlivých pohotovosti v SR nemajú pre rozhodovanie pacienta prakticky žiaden význam. Pevný bod je len určením mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a spádové územie je len určením časti územia SR v ktorom sa nachádza tento pevný bod a má byť tvorené najmenej jedným okresom. Pacient má zákonom garantované právo na slobodný výber pohotovosti.

NIKTO VÁS NEMÔŽE NÚTIŤ VYBRAŤ SI INÚ POHOTOVOSŤ 

Nielen v Košiciach, ale ani nikde na Slovensku nemôže nikto “nútiť” pacienta aby navštívil pohotovosť podľa svojej “rajonizácie”, t.j. pacient sa rozhoduje nezávisle na tom, či má alebo nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v niektorom zo spádových území. Pacient má právo sa slobodne rozhodnúť, ktorú pohotovosť si vyberie, a to či už podľa vzdialenosti od miesta kde býva, resp. miesta kde sa aktuálne zdržiava alebo napríklad podľa spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb, resp. správania sa lekárov a sestričiek alebo podľa akéhokoľvek iného kritéria, ktoré si pacient zvolí. 

 

KAŽDÝ, KTO VÁM HOVORÍ NIEČO INÉ 

KLAME