POHOTOVOSŤ - DOBA PLATNOSTI ROZHODNUTIA A SLUŽBY

Poliklinika Terasa na základe Rozhodnutia MZ SR číslo: S10616-2018-ONAPP-1 a číslo: S10632-2018-ONAPP-1 dostala povolenie na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod:  Košice a okolie na dobu šesť rokov. Šesťročná lehota sa počíta odo dňa právoplatnosti rozhodnutia (31.08.2018).

                Zdravotná starostlivosť na ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa bude poskytovať pre všetkých občanov z celého Slovenska, ďalej pre poistencov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, cudzincom zo štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorené dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, bezdomovcom a ostatným turistom z celého sveta.