Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Otorinolaryngológia

Otorinolaryngológia

Pracovisko jednodňovej chirurgie v odbore otorinolaryngologia na našej poliklinike na rozdiel od bežného štandardu je profilované na výkony vedené ambulantným spôsobom tak pre deti ako aj dospelých. Chirurgické výkony vykonávané v lokálnej aj celkovej anestéze sú vďaka modernej technike vedené bezpečne s cielom skrátiť pooperačnú dobu na minimum.