Moderný spôsob operácií varixov

Zaviedli sme moderný spôsob operácií varixov. Rádiofrekvenčná termokoagulácia.

Záujemci, hláste sa u MUDr. Smolu (055 2851 767)