Interná ambulancia


Interná ambulancia je vybavená moderným prístrojom – Tlakový Holter, ktorý v dĺžke záznamu 24 až 48 hodín poskytuje pre pacienta komfortné, bezbolestné vyšetrenie s cieľom stanovenia:

▪ screeningu – podchytenie pacientov s hypertenzoiu

▪ kontroly liečebného procesu – zhodnotenie efektivity nasadených liekov

▪ monitoringu