Vykonávanie oGTT testu (skríning gestačného diabetu)

     Od 11.02.2019 poskytuje Poliklinika Terasa s.r.o. na oddelení klinickej biochémie vykonanie oGTT testu (skríning gestačného diabetu) pre budúce mamičky, klientky našich zmluvných ambulancií (MUDr. T. Ivanovová a MUDr. L. Kapciová).

     Budúce mamičky z iných gynekologických ambulancií, ktoré by mali záujem o vykonanie testu na našom pracovisku, prosíme, aby sa vopred na vyšetrenie objednali na tel. čísle 055/2851 736.