Foniatrické vyšetrenie

V prípade, že máte foniatrický problém, navštívte našu ORL a Foniatrickú ambulanciu. Okrem kvalitnej diagnostiky sluchu v audiokomore a tympanometrického vyšetrenia sme začali realizovať stroboskopické vyšetrenia hlasiviek. Prípadné postihnutie bude možné riešiť aj operačne cestou jednodňovej chirurgie. Vyšetrenia sú hradené zdravotnou poisťovňou.